Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje Realizowane
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Żelechowa
Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Żelechowa, rozbudowę ulicy Żelaznej oraz przebudowę ulicy Grzymińskiej, Modrzewiowej, Wendeńskiej, Obotryckiej i Bogumińskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Finansowanie

Koszt inwestycji
Dofinansowanie

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Opis Zadania

W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 • budowę zatok autobusowych, przebudowę odcinka ul. Żelaznej oraz Grzymińskiej,
 • budowę chodników i dojść do peronów przystanku kolejowego,
 • budowę drogi z miejscami postojowymi w sąsiedztwie przystanku kolejowego Szczecin Żelechowa,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę linii kablowej elektroenergetycznej SN-15kV,
 • zabezpieczenie istniejącej sieci elektroenergetycznej SN-15kV,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę gazociągów,
 • budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
 • budowę monitoringu wizyjnego, kanalizacji kablowej oraz powiązań komunikacyjnych z tablicami SIP,
 • budowę elementów małej architektury (takich jak: pylon informacyjny, stojak rowerowy, kosze na odpadki, tablice SIP, ławek, podpieraczki),
 • zagospodarowanie zieleni.

Terminy

2022-04-04

Ogłoszenie postępowania przetargowego

2022-05-20

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

2022-06-01

Unieważnienie postępowania przetargowego

2022-06-15

Ogłoszenie drugiego postępowania przetargowego

2022-07-19

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

2022-09-28

Wybór wykonawcy

2022-10-18

Podpisanie umowy

Wykonawca

ELBUD Szczecin Sp. z o.o.

Powiązane artykuły

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję