Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje Realizowane
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdroje
Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdroje, rozbudowę ulicy Walecznych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Finansowanie

KOSZT INWESTYCJI

3 850 000,00 zł brutto

Dofinansowanie

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Opis Zadania

W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

Prace budowlane obejmą w szczególności:

  • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
  • budowę układu drogowego ulicy Walecznych oraz zatok autobusowych,
  • przebudowę i budowę chodników, dojścia do peronów,
  • budowę i przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,
  • budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
  • przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
  • budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
  • budowę monitoringu wizyjnego,
  • budowę elementów małej architektury (takich jak: tablica SIP, pylon informacyjny, podpieraczki, kosze na odpadki, wiaty przystankowe),
  • zagospodarowanie zieleni.

Terminy

2022-04-05

Ogłoszenie postępowania przetargowego

2022-05-20

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

2022-06-03

Unieważnienie postępowania przetargowego

2022-06-24

Ogłoszenie drugiego postępowania przetargowego

2022-07-29

Otwarcie ofert

2022-09-29

Wybór wykonawcy

2022-10-18

Podpisanie umowy

Wykonawca

ELBUD Szczecin Sp. z o.o

Powiązane artykuły

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję