Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje Zakończone
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą)
Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą), przebudowę i budowę układu drogowego ul. Stołczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Finansowanie

Koszt Inwestycji

1 704 053,03 zł

Dofinansowanie
Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Opis Zadania

Prace budowlane obejmowały w szczególności:

  • budowę chodników i dojść do peronów przystanku kolejowego;
  • wykonanie elementów małej architektury;
  • przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego;
  • przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
  • zagospodarowanie zieleni;
  • budowę schodów terenowych na gruncie;
  • budowę zasilania urządzeń małej architektury tj. pylonu informacyjnego, tablic SIP i wiat przystankowych;
  • budowę powiązań komunikacji teletechnicznej z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej w rejonie ulic Stołczyńskiej i Nad Odrą w Szczecinie.Terminy

2021-06-04

Ogłoszenie postępowania przetargowego

2021-07-09

Otwarcie ofert

2021-07-23

Unieważnienie postępowania przetargowego

2021-09-03

Ogłoszenie drugiego postępowania przetargowego

2021-10-19

Otwarcie ofert

2021-12-08

Wybór oferty w postępowaniu przetargowym

2022-02-08

Podpisanie umowy

Październik 2022

Zakończenie robót budowlanych

Wykonawca

KRISTONE Krystian Suda

Powiązane artykuły

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję