Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje Zakończone
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska)
Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), rozbudowa ulicy Orłowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

Finansowanie

Koszt inwestycji

698 808,32 zł

Dofinansowanie
Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Opis Zadania

Prace budowlane obejmą w szczególności:

  • budowę chodników;
  • budowę miejsc pod stojaki rowerowe;
  • budowę wjazdu;
  • remont nawierzchni jezdni;
  • wykonanie elementów małej architektury;
  • budowę oświetlenia ulicznego;
  • gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulicArtyleryjskiej i Orłowskiej w Szczecinie.

Terminy

2021-06-30

Ogłoszenie postępowania przetargowego

2021-08-06

Otwarcie ofert

2021-08-24

Unieważnienie postępowanie przetargowego

2021-09-03

Ogłoszenie drugiego postępowania przetargowego

2021-10-19

Otwarcie ofert

2022-02-04

Wybór wykonawcy

2022-03-16

Podpisanie umowy

Styczeń 2023

Zakończenie prac

Wykonawca

KRISTONE Krystian Suda

Powiązane artykuły

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję