Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje Planowane
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin
Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin, rozbudowę ulicy Stołczyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Finansowanie

Dofinansowanie

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Opis Zadania

W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 • przebudowę i budowę chodników w ul. Stołczyńskiej,
 • budowę jezdni manewrowej wraz z miejscami postojowymi,
 • budowę zjazdu z ul. Stołczyńskiej,
 • przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia nn-0,4kV,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z budową przyłączy, przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV,
 • przebudowę sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z budowa przyłącza,
 • budowę kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn,
 • zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych rurami osłonowymi,
 • zabezpieczenie sieci gazowej rurą osłonową,
 • budowę kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury rurami osłonowymi,
 • budowę monitoringu wizyjnego,
 • budowę elementów małej architektury (takich jak: stojaki rowerowe, kosze na odpadki, podpieraczki, pylon informacyjny, tablice SIP, wiaty przystankowe, budowa ogrodzenia wys. 1,80 m),
 • zagospodarowanie zieleni.

Terminy

2022-04-04

Ogłoszenie postępowania przetargowego

2022-05-25

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

Powiązane artykuły

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję