Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje Planowane
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Dunikowo
Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Dunikowo, rozbudowę ulicy Kobaltowej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Finansowanie

Dofinansowanie

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Opis Zadania

W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 • budowę układu drogowego wraz ze zjazdami i miejscami postojowymi,
 • budowę chodników,
 • budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
 • budowę odwodnienia terenu,
 • likwidację kolizji z sieciami gazowymi i wodno-kanalizacyjnymi (w razie konieczności),
 • budowę zasilania urządzeń małej architektury (wiata przystankowa, pylon informacyjny),
 • kanalizacji kablowej, budowę schodów terenowych i pochylni,
 • budowę elementów małej architektury (takich jak: wiata przystankowa, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, pylon informacyjny),
 • zagospodarowanie zieleni.

Terminy

2022-04-05

Ogłoszenie postępowania przetargowego

2022-05-25

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

2022-09-09

Wybór wykonawcy

Powiązane artykuły

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję