Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje Zakończone
Przebudowa ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie
Prace budowlane obejmą przebudowę ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Projekt jest realizowany w ramach: "Modernizacji dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza".

Finansowanie

Koszt Inwestycji

44 173 373,65 zł.

Dofinansowanie

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022. Wartość dofinansowania - 220 879 574,95 zł.

Opis Zadania

Zakres robót obejmie w szczególności:

  • przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej;
  • budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym;
  • budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;
  • remont przejazdów kolejowych;
  • przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne);
  • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidulanych;
  • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
  • wymianę konstrukcji i zmianę geometrii jezdni;
  • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.

Terminy

2020-09-18
Przetarg na realizację
2020-11-06
Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym
2021-02-09

Wybór wykonawcy w postępowaniu przetargowym

2021-04-29

Podpisanie umowy

2023-09-27

Zakończenie robót/odbiór końcowy

Wykonawca

Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Powiązane artykuły

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję