PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 
Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmująca) 
oraz
Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka Przejmowana)
DO POBRANIA: Plan połączenia Spółek