Aktualności
Aktualności
31 październik 2019
Węzeł Głębokie – są chętni do przebudowy
Trzy firmy zgłosiły swój udział w przetargu na budowę Węzła przesiadkowego Głębokie.

Dziś w siedzibie spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na budowę Węzła przesiadkowego Głębokie. Oferty złożyły trzy firmy:

Firma

Kwota brutto

Okres gwarancji i rękojmi

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy

BUDIMEX Spółka Akcyjna

ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

83 556 412,89 zł

72 miesiące od dnia podpisania protokołu przejęcia terenu budowy przez Zamawiającego.

10 000,00 zł brutto.

Strabag Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

65 808 473,15 zł

72 miesiące od dnia podpisania protokołu przejęcia terenu budowy przez Zamawiającego.

10 000,00 zł brutto.

Konsorcjum firm

1.Lider konsorcjum

Roverpol Sp. z o.o.

ul. P. Gintrowskiego 30/221

02-697 Warszawa

2.Partner konsorcjum

Rover Infraestructuras, SA

ul. Botanico Cavanilles 28 46010 Walencja, Hiszpania

77 367 000,00 zł

72 miesiące od dnia podpisania protokołu przejęcia terenu budowy przez Zamawiającego

10 000,00 zł brutto.

Na realizację tej inwestycji zabezpieczono 63 901 179,00 zł brutto. Złożone oferty będą teraz analizowane.

Nowa pętla i rondo
W ramach inwestycji wykonana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autbusowymi door to door, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, stanowiskiem wypożyczalni roweru miejskiego. Na terenie pętli zamontowanych zostanie 8 dwustronnych wiat przystankowych oraz elementy małej architektury takich jak ławki, przysiadki i kosze na śmieci. Pętla posiadać będzie budynek socjalny z poczekalnią dla pasażerów. Węzeł zostanie wyposażony w System Informacji Pasażerskiej oraz system zasilania telefonów komórkowych – ładowny poprzez panele słoneczne. W ramach przebudowy skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. Zegadłowicza, ul. Kupczyka i  ul. Miodową powstanie czterowlotowe rondo turbinowe. Inwestycja obejmie również budowę parkingu z zachowaniem walorów parkingu leśnego i okolicznego drzewostanu.
 
Nowe drogi
Inwestycja obejmie również przebudowę okolicznych ulic. W ramach przebudowy Al. Wojska Polskiego zaprojektowano 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Po stronie zachodniej znajdzie się wydzielony ciąg pieszo-rowerowy, oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 3 m. Na ul. Zegadłowicza zaprojektowano jezdnię o szerokości 7 m (2 x 3,5 m) na odcinku od skrzyżowania al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kąpieliskową – ok. 300 m. Wykonane zostanie także włączenie do nowego układu drogowego ul. Kąpieliskowej. Po stornie zachodniej zaprojektowano pomiędzy krawędzią jezdni a ogrodzeniem kąpieliska „Głębokie”, ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 2,5 m i chodnik o szerokości 2,25 m. Na ulicy Miodowej przebudowany zostanie niezbędny odcinek ze względu na przebudowę skrzyżowania i budowę wjazdu na pętlę. Wzdłuż ul. Miodowej, pomiędzy istniejącym budynkiem restauracji a pętlą tramwajowo-autobusową, zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2 m z włączeniem do układu dróg leśnych. W pobliżu skrzyżowania wykonany zostanie wlot na układ ścieżek rowerowych z jezdni ul. Miodowej. W ramach projektu dojdzie również do przebudowy ul. Kupczyka na odcinku ponad 1,8 km. Pojawi się nowa jezdnia o szerokości 6 m (2 x 3 m) a także ciągi pieszo-rowerowe i ścieżka rowerowa. Prace obejmą także budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę instalacji podziemnych.

Na wykonanie wszystkich prac, przyszły wykonawca będzie mieć 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Projekt objęty będzie dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Szczegóły dotyczące przetargu na portalu zamówień publicznych

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję