Aktualności
Aktualności
25 maj 2022
SKM Skolwin – otwarcie ofert
Jedna oferta wpłynęła w przetargu na wykonanie miejskiej infrastruktury Przystanku Skolwin w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

ELBUD Szczecin Sp. z o.o.

ul. Hangarowa 2, 70-767 Szczecin

Cena: 4 268 426,40 zł brutto

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 496 697,06 zł brutto.

O inwestycji

Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin, rozbudowę ulicy Stołczyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 • przebudowę i budowę chodników w ul. Stołczyńskiej,
 • budowę jezdni manewrowej wraz z miejscami postojowymi,
 • budowę zjazdu z ul. Stołczyńskiej,
 • przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia nn-0,4kV,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z budową przyłączy, przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV,
 • przebudowę sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z budowa przyłącza,
 • budowę kanalizacji kablowej elektroenergetycznej nn,
 • zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych rurami osłonowymi,
 • zabezpieczenie sieci gazowej rurą osłonową,
 • budowę kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury rurami osłonowymi,
 • budowę monitoringu wizyjnego,
 • budowę elementów małej architektury (takich jak: stojaki rowerowe, kosze na odpadki, podpieraczki, pylon informacyjny, tablice SIP, wiaty przystankowe, budowa ogrodzenia wys. 1,80 m),
 • zagospodarowanie zieleni.

Termin wykonania zamówienia wynosi: 360 dni od daty podpisania umowy.

Szczegóły na stronie postępowania przetargowego.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”,

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję