Aktualności
Aktualności
16 wrzesień 2022
SKM Pogodno – otwarcie ofert
Jedna oferta wpłynęła w przetargu na wykonanie miejskiej części przystanku Pogodno w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

ELBUD Szczecin Sp. z o.o.

ul. Hangarowa 2, 70-767 Szczecin

Cena: 2 948 041,09 zł brutto

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 086 826,54 zł brutto. Oferta jest analizowana przez komisję przetargową.

Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pogodno, rozbudowę i przebudowę ulicy Adama Mickiewicza oraz ulicy Kazimierza Twardowskiego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 • rozbudowę wiaduktu,
 • budowę zjazdu prowadzącego do południowego wejścia na peron Przystanku Szczecin Pogodno,
 • budowę nawierzchni chodników wraz z umocnieniem skarpy,
 • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sieci trakcyjnej,
 • budowę kabli teletechnicznych wraz z siecią monitoringu miejskiego,
 • budowę ogrodzenia bramy,
 • budowę elementów małej architektury (takich jak: tablica informacyjna, kosz na odpadki, stojak rowerowy, pylon informacyjny, ławka),
 • zagospodarowanie zieleni.

Termin wykonania zamówienia wynosi: 360 dni od daty podpisania umowy.

Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję