Aktualności
Aktualności
25 maj 2022
SKM Niebuszewo – otwarcie ofert
Jedna oferta wpłynęła w przetargu na wykonanie miejskiej infrastruktury Przystanku Niebuszewo w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Termin składania ofert mija 9 maja br.

KRISTONE Krystian Suda

72-310 Płoty, Karczewie 8

Cena: 17 231 715,37 zł brutto

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 11 893 902,60 zł brutto. Oferta będzie analizowana przez komisję przetargową.

O inwestycji

Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Niebuszewo, budowę parkingu i chodników wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 • budowę parkingu (jezdnia wraz z miejscami postojowymi),
 • budowę chodników i dojść pieszych do peronów,
 • budowę obiektów konstrukcyjnych (schody, mury oporowe, szyb windy),
 • budowę kanalizacji elektroenergetycznej nn – 0,4 kV,
 • przebudowę kolidujących sieci kablowych elektroenergetycznych nn-0,4 kV,
 • budowę sieci kablowej elektroenergetycznej oświetleniowej (nn – 0,4 kV),
 • budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • budowę monitoringu wizyjnego,
 • budowę elementów małej architektury (takich jak: wiata rowerowa, stojaki rowerowe, ławek, koszów na odpadki, schody terenowe, pylon informacyjny),
 • zagospodarowanie zieleni.

Termin wykonania zamówienia wynosi: 420 dni od daty podpisania umowy.

Szczegóły na stronie postępowania przetargowego.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję