Aktualności
Aktualności
15 czerwiec 2022
SKM Golęcino – ponowny przetarg
Ogłoszony został przetarg na wykonanie miejskiej infrastruktury Przystanku Golęcino w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Termin składania ofert mija 19 lipca br.

Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Golęcino, rozbudową ulicy Świętojańskiej oraz rozbudową ulicy Strzałowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

 

W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 • rozbudowę jezdni ul. Świętojańskiej o budowę zatoki autobusowej,
 • przebudowę chodnika wzdłuż ul. Świętojańskiej,
 • budowę fragmentu jezdni manewrowej,
 • budowę chodnika, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z przyłączem,
 • przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z przyłączami,
 • budowę linii kablowej elektroenergetycznej nn, budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia,
 • budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
 • budowę murów oporowych i schodów terenowych,
 • budowę elementów małej architektury (takich jak: pylon informacyjny, tablice SIP, kosze na odpadki, wiaty przystankowe),
 • zagospodarowanie zieleni.

Termin wykonania zamówienia wynosi: 390 dni od daty podpisania umowy.

Szczegóły na stronie postępowania przetargowego.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”,

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję