Aktualności
Aktualności
08 sierpień 2022
SKM Dąbie (Południe) – oferty w przetargu
Dwie oferty wpłynęły w przetargu na wykonanie miejskiej części infrastruktury przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Dąbie (Południe).

Oferta nr 1

ELBUD Szczecin Sp. z o.o.

ul. Hangarowa 2

70-767 Szczecin

Cena: 10 996 000,00 zł brutto

 

Oferta nr 2

MUSING BUD Sp. z o.o.

Sp. Jawna

ul. Sanatoryjna 5

70-775 Szczecin

Cena: 13 205 900,00 zł brutto

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 9 497 965,10 zł brutto. Oferta będzie analizowana przez komisję przetargową.

Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Dąbie (Południe), rozbudowę ulicy Jesiennej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 • budowę układu drogowego ulicy Jesiennej oraz zatok autobusowych,
 • budowę jezdni manewrowych,
 • budowę zjazdów, budowę chodników,
 • budowę miejsc postojowych,
 • budowę kanalizacji elektroenergetycznej nn – 0,4 kV,
 • budowę sieci kablowej elektroenergetycznej oświetleniowej (nn – 0,4 kV),
 • budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemem skrzynek rozsączających,
 • przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
 • budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
 • budowę monitoringu wizyjnego,
 • budowę elementów małej architektury (takich jak: tablica SIP, pylon informacyjny, stojaki rowerowe, podpieraczki, kosze na odpadki, wiaty przystankowe, ławki),
 • zagospodarowanie zieleni.

Termin wykonania zamówienia wynosi: 360 dni od daty podpisania umowy.

Szczegóły na stronie postępowania przetargowego.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję