Aktualności
Aktualności
13 listopad 2020
Rondo na Energetyków – poznaliśmy oferty
Cztery firmy złożyły swoje oferty w przetargu na przebudowę ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”.

1.Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o., ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk

Oferta 101 367 801,06 zł brutto w tym:

 • na zadanie Gminy Miasto Szczecin 99 107 299,10 zł brutto;
 • na zadanie SEC 2 260 501,96 zł brutto.

2.Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia

Oferta 77 860 314,30 zł brutto w tym:

 • na zadanie Gminy Miasto Szczecin 76 138 314,30 zł brutto;
 • na zadanie SEC 1 722 000,00 zł brutto.

3.EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Oferta 93 501 606,75 brutto w tym:

 • na zadanie Gminy Miasto Szczecin 91 422 544,58 zł brutto;
 • na zadanie SEC 2 079 062,17zł brutto.

4.Konsorcjum Firm

ROVERPOL Sp. z o.o. –Lider konsorcjum, ul. Gintrowskiego 30/221, 02-697 Warszawa

ROVER Intraestructuras, SA–partner konsorcjum, ul. Botanico Cavanilles, 28, 46010 Walencja, Hiszpania

 Oferta 82 902 000,00 zł brutto w tym:

 • na zadanie Gminy Miasto Szczecin 81 078 156,00 zł brutto;
 • na zadanie SEC 1 823 844,00 zł brutto.

Na realizację inwestycji zabezpieczono 148 233 197,72 zł brutto, w tym:

 • na zadanie Gminy Miasto Szczecin 144 921 824,31 zł brutto;
 • na zadanie SEC 3 311 373,41 zł brutto.

Komisja przetargowa zajmie się analizą złożonych ofert.

O inwestycji

W zakres prac wchodzi:

 • budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym;
 • budowa ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych;
 • przebudowa torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą;
 • przebudowa kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, cieplne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne);
 • przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych;
 • budowa parkingu;
 • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
 • wymiana konstrukcji i zmiana geometrii jezdni;
 • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego;
 • przebudowa sieci.

W zakres inwestycji, wejdzie również kompleksowa przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami oraz kanalizacją teletechniczną wzdłuż przedmiotowej sieci ciepłowniczej bez światłowodu, w obrębie ulic Bytomskiej, Energetyków i Władysława IV.

Szczegóły dot. postępowania przetargowego na portalu zamówień publicznych.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Przedmiot zamówienia SEC jest objęty projektem pn.: „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję