Aktualności
Aktualności
28 październik 2021
Przebudowa Estakady Pomorskiej - zmiany w organizacji ruchu #9
W najbliższy wtorek, tj. 2 listopada br., wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na Estakadzie Pomorskiej. Nitka wjazdowa w kierunku do Centrum zostanie zamknięta. Po zrealizowaniu prac, obiekt zostanie udostępniony dla ruchu.

Ostatnie szlify na górze obiektu

Zamknięcie nitki wjazdowej do Centrum związane jest z etapem robót, przygotowującym jezdnię estakady do puszczenia na niej ruchu pojazdów. W najbliższych dniach prowadzone będą rozbiórki tymczasowych przejazdów przez dylatacje; wykonywany będzie montaż gum i blach wyciszających na dylatacjach; na jezdni głównej montowane będą elementy odwodnienia - wpusty, dreny. Po zrealizowaniu tych prac, ułożona zostanie warstwa ścieralna nawierzchni drogowej oraz wykonane zostanie oznakowanie poziome.

Organizacja ruchu

Całkowite zamknięcie nitki wjazdowej do Centrum, odbędzie się we wtorek 2 listopada w godzinach porannych. Utrudnienia potrwają 5 dni (o ile warunki atmosferyczne pozwolą zachować reżimy technologiczne przy wykonywaniu nawierzchni i oznakowania poziomego). Na czas zamknięcia, ruch do Centrum zostanie skierowany na północną jezdnię wspomagającą biegnącą obok estakady. Zachowany będzie również przejazd przez torowisko tramwajowe, dzięki czemu ruch w kierunku Miasta, będzie się mógł odbywać również jedną jezdnią na nitce południowej obiektu.

Kierowców prosimy o zachowanie uwagi.

O inwestycji

Najważniejszą częścią tego zadania, jest przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed 1945 rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa, również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

Koszt prac to ponad 44 mln zł. Generalnym Wykonawcą jest firma STRABAG Sp. z o.o.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję