Aktualności
Aktualności
28 wrzesień 2021
Przebudowa Estakady Pomorskiej - zmiany w organizacji ruchu #7
W nocy z 28 na 29 września br., zmieni się organizacja ruchu na Estakadzie Pomorskiej.

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone na najeździe na Estakdę Pomorską w kierunku do centrum miasta. Na czas prowadzenia robót zajęte zostaną wewnętrzne pasy jezdni na całej długości najazdu. W celu uspokojenia ruchu, w obrębie terenu robót wykonane zostaną szykany. Kierowcy po wjeździe na szykanę będą się poruszać pasem wewnętrznym i następnie przed estakadą wrócą na pas zewnętrzny.

W dalszym ciągu w kierunku do centrum miasta, kierowcy poruszać się będą mogli jednym pasem na jezdni północnej i jednym na jezdni południowej Estakady. W kierunku wyjazdowym na Estakadzie dostępne będą dwa pasy ruchu.

Prosimy o zachowanie uwagi.

O inwestycji

Najważniejszą częścią tego zadania, jest przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed  1945  rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa, również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

Koszt prac to ponad 44 mln zł. Generalnym Wykonawcą jest firma STRABAG Sp. z o.o.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję