Aktualności
Aktualności
14 lipiec 2021
Przebudowa Estakady Pomorskiej – wieści z budowy #7
Rozbiórki nawierzchni i prace wzmacniające konstrukcję – Wykonawca realizuje kolejny etap robót związany z przebudową obiektu Estakady Pomorskiej.

Na jezdni południowej rozebrano starą nawierzchnię i izolację. Wykonany został montaż taśm z włókien węglowych w celu wzmocnienia konstrukcji estakady. Aktualnie wykonywane są prace naprawcze warstwy wyrównawczej na płycie ustroju nośnego. Wymieniana jest dylatacja i prowadzone są prace przygotowawcze pod ułożenie nowej izolacji. Pod obiektem prowadzone są prace polegające na uzupełnianiu ubytków betonu zaprawami naprawczymi. Trwa również przygotowywanie powierzchni betonowej pod wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Prace prowadzone są również na obiekcie nad bocznicą kolejową, prowadzącą do elektrociepłowni. Na górze obiektu rozebrano nawierzchnię drogową oraz zasypkę w rejonie jezdni południowej ul. Gdańskiej w kierunku wyjazdowym z miasta. Wykonano wzmocnienie wiaduktu i nową izolację. Od spodu wykonano wzmocnienie konstrukcji taśmami z włókien węglowych. Naprawiono powierzchnie betonowe wykonano powłokę antykorozyjną i hydrofobową.

O inwestycji

Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 Ton. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed  1945  rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

W ramach inwestycji zaplanowano:

 • przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
 • budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
 • remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
 • przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne;
 • przebudowę/ budowę zjazdów publicznych;
 • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
 • oznakowanie drogi;
 • podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
 • zagospodarowanie zieleni;
 • podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022. 

Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 44,7 mln zł brutto.

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję