Aktualności
Aktualności
06 listopad 2020
Przebudowa dróg w porcie - otwarcie ofert
8 firm zgłosiło się w przetargu na na przebudowę układu drogowego w szczecińskim porcie. W ramach zadania przebudowane zostaną m.in. ulice Kujota i Hryniewieckiego.
1.Pro-Tra Building Sp. z o.o., aleja Armii Krajowej 62, 50-541 Wrocław
Oferta 54 208 982,82 zł brutto w tym:
 • na zadanie Gminy Miasto Szczecin 52 509 127,82 zł brutto;
 • na zadanie SEC 1 699 860,00 zł brutto.
2.Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Oferta 51 621 452,24 zl brutto w tym:
 • na zadanie Gminy Miasto Szczecin 50 022 735,86 zł brutto;
 • na zadanie SEC 1 598 716,38 zł brutto.
3.Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o., ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk
Oferta 47 322 748,27 zł brutto w tym:
 • na zadanie Gminy Miasto Szczecin 45 832 252,52 zł brutto;
 • na zadanie SEC 1 490 495,75 zł brutto.
4.Konsorcjum Firm
ROVERPOL Sp. z o.o. –Lider konsorcjum, ul. Gintrowskiego 30/221, 02-697 Warszawa
ROVER Intraestructuras, SA–partner konsorcjum, ul. Botanico Cavanilles, 28, 46010 Walencja, Hiszpania
Oferta 50 048 700,00 zł brutto w tym:
 • na zadanie Gminy Miasto Szczecin 48 547 239,00 zł brutto;
 • na zadanie SEC 1 501 461,00 zł brutto.
5.EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Oferta 52 955 502,05 zł brutto w tym:
 • na zadanie Gminy Miasto Szczecin 51 284 491,74 zł brutto;
 • na zadanie SEC 1 671 010,31 zł brutto.
6.Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
Oferta 45 618 623,65 zł brutto w tym:
 • na zadanie Gminy Miasto Szczecin 44 173 373,65 zł brutto;
 • na zadanie SEC 1 445 250,00 zł brutto.
7.MUSING BUD Sp. z o.o., S.K, ul. Sanatoryjna 5, 70-775 Szczecin
Oferta 52 410 310,27 zł brutto w tym:
 • na zadanie Gminy Miasto Szczecin 50 995 810,27 zł brutto;
 • na zadanie SEC 1 414 500 zł brutto.
8.Konsorcjum Firm
NDISp. z o.o. –Lider konsorcjum, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
NDI SOPOT SA–partner konsorcjum,ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
Oferta 49 496 977,26 zł brutto w tym:
 • na zadanie Gminy Miasto Szczecin 47 932 870,42 zł brutto;
 • na zadanie SEC 1 564 106,84 zł brutto.
Na realizację inwestycji zabezpieczono 77 525 235,70 zł brutto w tym:
 • na zadanie Gminy Miasto Szczecin 75 066 204, 98 zł brutto;
 • na zadanie SEC 2 459 030,72 zł brutto.
Komisja przetargowa zajmie się analizą złożonych ofert.
 
O inwestycji
 
Prace budowlane obejmą przebudowę ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Zakres robót obejmie w szczególności:
 • przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej;
 • budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym;
 • budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;
 • remont przejazdów kolejowych;
 • przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne);
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
 • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
 • wymianę konstrukcji i zmianę geometrii jezdni;
 • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.
W zakres inwestycji, wejdzie również kompleksowa przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz kanalizacją teletechniczną wzdłuż przedmiotowej sieci ciepłowniczej bez światłowodu w obrębie ulic Rybnickiej, Bytomskiej i Bulwar Śląski.
 
Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż:
 • 22 miesiące licząc od dnia podpisania umowy dla zadania inwestycyjnego Gminy Miasto Szczecin;
 • 20 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dla zadania inwestycyjnego SEC.
Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.
 
Przedmiot zamówienia SEC jest objęty projektem pn.: „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.
 
cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję