Aktualności
Aktualności
10 luty 2021
MTM zajmie się przebudową ulic w Porcie
Firma Budowlano-Drogowa MTM SA wygrała postępowania przetargowe na przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w Szczecinie.

Zgodnie ze złożoną ofertą, koszt prac ma wynieść 45 618 623,65 zł brutto. Zanim dojdzie do podpisania umowy, musi upłynąć termin na wniesienie odwołań ze strony pozostałych oferentów. Przeprowadzona zostanie również kontrola uprzednia postępowania przetargowego ze strony Urzędu Zamówień Publicznych.

O inwestycji

Prace budowlane obejmą przebudowę ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Zakres robót obejmie w szczególności:

 • przebudowę ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej;
 • budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym;
 • budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;
 • remont przejazdów kolejowych;
 • przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne);
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
 • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
 • wymianę konstrukcji i zmianę geometrii jezdni;
 • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.

W zakres inwestycji, wejdzie również kompleksowa przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz kanalizacją teletechniczną wzdłuż przedmiotowej sieci ciepłowniczej bez światłowodu w obrębie ulic Rybnickiej, Bytomskiej i Bulwar Śląski.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż:

 • 22 miesiące licząc od dnia podpisania umowy dla zadania inwestycyjnego Gminy Miasto Szczecin;
 • 20 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dla zadania inwestycyjnego SEC.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Przedmiot zamówienia SEC jest objęty projektem pn.: „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

Szczegóły dot. postępowania przetargowego na portalu zamówień publicznych

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję