Aktualności
Aktualności
21 wrzesień 2021
Górnośląska ukończona
W miniony weekend zrealizowano ostatnie prace na ul. Górnośląskiej. Inwestycja została ukończona przed terminem.

Prace budowlane obejmowały przebudowę ulicę, budowę ciągów pieszych i miejsc postojowych. Przebudowane zostały sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne. Przebudowana została kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi. Wykonane zostało nowe oznakowanie pionowe oraz poziome a także oświetlenie.

Wykonane zostały również roboty dodatkowe. Przebudowano kolizyjne sieci, które nie były zinwentaryzowane na mapach geodezyjnych. Wykonano przepompownię. Wyzwaniem było również wywiezienie i zutylizowanie gruntów, skażonych substancjami ropopochodnymi.

Inwestycję realizowała firma MUSING BUD Sp. z o.o. S.K. Koszt prac to ponad 17,1 mln zł brutto.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.        

cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.
akceptuję